faydalı bilgiler
yök denkliği

Skip Navigation LinksAna Sayfa : Faydalı Bilgiler : YÖK Denkliği
 • YÖK DENKLİĞİ

YÖK Denkliği

Yurtdışında herhangi bir Üniversite’de Ön Lisans / Lisans / Yüksek Lisans eğitimine gitmeden önce bilmeniz gereken önemli bir konu, eğitim alacağınız Üniversite’nin, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı olup olmadığıdır.

YÖK Denklik Bürosu’na kendiniz bir dilekçe ile başvurarak, yurtdışında gideceğiniz Üniversite ve programın denklik durumunu, yani Türkiye’de tanınıp tanınmadığını sormalısınız. Aksi takdirde, yurtdışındaki eğitiminizi tamamladıktan sonra bunu sorduğunuzda, alacağınız “olumsuz” bir cevapla, tüm eğitiminizi YÖK tarafından onaylı olmayan bir eğitim kurumunda yapmış olduğunuz anlaşılır ve aldığınız diplomaya denklik verilmemiş olur.

DENKLİK YASASI

2547 sayılı Kanun’un 7/p maddesine uygun olarak hazırlanmış olan “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” yurtdışında eğitim almış öğrencilerin diplomalarının, Türkiye’de muadil Ön Lisans, / Lisans / Yüksek Lisans eğitimleri ile karşılaştırılarak verilecek kararın yasal düzenlemelerini oluşturur.

DENKLİK İŞLEMLERİ

Öğrenciler, eğitimlerini yurtdışında tamamlayıp döndükleri zaman, YÖK’e diplomaları ile başvurmaları gerekir.

Öğrenciler, başvuru dilekçesi ile, yurtdışında en son eğitim gördükleri kurumdan aldıkları diplomanın denkliğini almak için aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekir:

 • Diploma aslı (veya onaylı sureti);
 • Diplomanın noter veya Büyük Elçiliğimizce onaylı Türkçe tercümesi;
 • Öğrencinin öğrenim süresince almış olduğu bütün ders notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (transkript) aslı ve noter veya Büyük Elçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi; ayrıca, alınan derslerin içerikleri;
 • Diplomayı alan öğrencinin pasaportunun aslı (başvuru yurtdışından yapılacak ise, öğrencinin bulunduğu ülkedeki Büyük Elçiliklerimizce onaylanmış pasaport örneği);
 • Mezun olunan yüksek öğretim kurumuna başka bir yüksek öğretim kurumundan transfer olunmuş ise, transfer olunan yüksek öğretim kurumunun transkript aslı;
 • YÖK’e başvuran öğrencinin tüm belgeleri ilgili alanlarda oluşturulan alt komisyonlar tarafından incelenir, öğrencinin aldığı derslerin içerikleri de dikkate alınır ve inceleme sonunda öğrencinin diplomasına denklik verilir, reddedilir veya öğrencinin bir seviye tespit sınavı alması istenir. Bu sınavda belirli alanlarda eksikliği olan kişiler, diledikleri takdirde Türkiye’deki bir üniversite’de “Lisans Denklik Tamamlama” eğitimine başvurabilirler.

Aynı şekilde, eğitim düzeyi “Ön Lisans” düzeyinde olduğu belirlenen öğrencilere, Ön Lisans diploması denklik belgesi verilir. İsteyen öğrenciler, Türkiye’de “Lisans Denklik Tamamlama” programına katılarak, Lisans diplomalarına hak kazanabilirler.

Yüksek Lisans denklik işlemleri ise, YÖK tarafından kabul veya red şeklinde sonuçlanır. Kabul edilenlere denklik belgesi verilir.

Yüksek öğrenimlerini yurt dışında yapmak isteyen ve lise’yi Türkiye’de bitiren Türk öğrencilerin, ÖSS’ye girmeleri ve Lisans programları için ilgili alan türünde en az 185.000 almaları veya bunun yerine geçen aşağıdaki belgelerden herhangi birini sağlamaları gerekir :

 • SAT 1 (min. 1000 puan)
 • ALT (min. 21 puan)
 • Abitur
 • Fransız Bakaloryası
 • GCE A Level Sertifikası (min. 2 ders)
 • Uluslar arası Bakalorya (International Baccaloriat IB)
 • Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
 • İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

Ancak, A.B.D., Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, A.B.’ye üye ve aday olan ülkeler ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre’de yüksek öğrenim görmek isteyenlerden yukarıdaki şartlar aranmamaktadır.

Yurtdışında yüksek öğrenime başlayıp, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilere yukarıdaki min. ÖSS puanı veya belgelerden biri gereklidir.

Aynı şekilde, eğitim düzeyi “Ön Lisans” düzeyinde olduğu belirlenen öğrencilere, Ön Lisans Diploması Denklik Belgesi verilir. İsteyen öğrenciler, Türkiye’de Lisans denklik tamamlama programına katılarak, Lisans diplomalarına hak kazanabilirler.

Yüksek Lisans denklik işlemleri ise, YÖK tarafından kabul veya red şeklinde sonuçlanır. Kabul edilenlere denklik belgesi verilir.

DENKLİK VERİLMEYEN DURUMLAR

Öğrencilerin yurtdışından açık, ekstern, gıyabi eğitim gibi devam gerektirmeyen eğitimler sonunda aldıkları sertifika veya diplomalara denklik verilmez.

YÖK’ün onay vermediği yüksek öğrenim kurumlarında okuyan öğrencilerin askerlik tecilleri de yapılmamaktadır.

Yüksek Öğrenim Kurumları (YÖK) her sene denklik vereceği yurtdışındaki üniversiteleri ve programları günceller, bazılarını ekler, bazılarını çıkartır. Dolayısı ile, gideceğiniz üniversite’nin ve programın onaylı olduğu bilgisi size verilmiş olsa bile, mutlaka bir dilekçe ile YÖK’e başvurunuzu yapın. Hayatınızı ve kariyerinizi etkileyecek bu seçiminizin doğru olduğuna emin olun.

 
   * Sizinle en kısa zamanda iletişime geçebilmemiz için lütfen telefon numaranızı yazınız.